Kako startovati novi trimer?

Kako startovati novi trimer? Nemojte pokretati trimer dok ga kompletno ne sklopite i ne proverite. Postavite trimer na zemlju i vodite računa da je rezni alat na dovoljnoj udaljenosti od bilo kakve prepreke ili ljudi. Pre nego što počnete sa startovanjem novog trimera pročitajte uputstvo za upotrebu. Proizvod se može oštetiti ukoliko ne sledite uputstvoRead More

X
%d bloggers like this: