Kako startovati novi trimer?

Kako startovati novi trimer?

Nemojte pokretati trimer dok ga kompletno ne sklopite i ne proverite.

Postavite trimer na zemlju i vodite računa da je rezni alat na dovoljnoj udaljenosti od bilo kakve prepreke ili ljudi.

Pre nego što počnete sa startovanjem novog trimera pročitajte uputstvo za upotrebu. Proizvod se može oštetiti ukoliko ne sledite uputstvo za upotrebu. Uputstvo za korisnike sadrži veoma važne i nformacije o bezbednosti koje se moraju poštovati. Prilikom startovanja uređaja sledite sledeću procesuru:

  1. Napunite rezervoar za gorivo sa ispravnom mešavinom.
  2. Prekidač za struju koji se nalazi na ručki trimera stavite u položaj ON.
  3. Blokirajte polugu gasa u položaj polugas
  4. Napunite pumpicu za gorivo pritiskajući je nekoliko puta sve dok ne vidite gorivo u pumpici
  5. Polugu čoka (sauh) povucite unazad, aktivirajte čok
  6. Povucite startni kanap nekoliko puta 5-6 dok se ne čuje zvuk motora. Motor se upali i odmah se ugasi. Dalji pokušaji povlačenja startnog kanapa mogu prouzrokovati prelivanje motora gorivom takozvano presisavanje. Nemojte vući startni konopac  više od 50 cm i dopustite mu da se polako vrati.
  7. Nakon paljenja i gašenja motora, vratite polugu čoka (sauh) u prvobitan položaj guranjem poluge napred.
  8. Ponovite povlačenje startnog kanapa dok se motor ne startuje.
  9. Lagano pritisnite polugu gasa da bi se isključio blokirač gasa

Podelite da i drugi vide:

Leave a Reply

Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: